Oddelek za italijaniko

Oddelek za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, je koordinator in izvajalec knjižnične dejavnosti za italijansko narodnostno skupnost v treh obalnih občinah.

Posebnosti okolja  vplivajo tudi na delo knjižnice. Pri oblikovanju zbirk, dejavnosti in storitev skušamo upoštevati geografske, gospodarske in demografske značilnosti svojega okolja. 

Za Mestno občino Koper je, tako kot za vso Istro, značilna večkulturnost, ki je zgodovinsko pogojena in na vsakem koraku vtkana v vsakdanje življenje. Poleg Slovencev živi tu avtohtona narodna skupnost Italijanov, veliko pa  je tudi prebivalstva iz nekdanjih jugoslovanskih republik.

Kot knjižnica na dvojezičnem območju ima Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper ustanovljen poseben oddelek za italijaniko in bibliotekarja, ki skrbi za knjižnične in informacijske potrebe pripadnikov italijanske narodne skupnosti.

 

                Oddelek za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, je koordinator in izvajalec knjižnične dejavnosti za italijansko narodnostno skupnost v treh obalnih občinah.

Program izvajanja knjižnične dejavnosti za italijansko narodno skupnost vključuje:

 

  • Dodatni nakup knjižničnega gradiva in informacijskih virov za potrebe narodne skupnosti ( (gradivo nabavljamo predvsem v Italiji in sicer monografije, serijske publikacije, AV gradivo, pa tudi elektronske knjige...);
  • Obdelavo in posredovanje knjižničnega gradiva in informacijskih virov za potrebe narodne skupnosti (strokovna obdelava in  posredovanje gradiva in  informacije o gradivu);
  • Zagotavljanje komuniciranja v jeziku narodne skupnosti (dvojezično poslovanje, spletna stran knjižnice v jeziku narodne skupnosti, izdelovanje in posredovanje informacij o knjižnici, biltenov ipd. v jeziku narodne skupnosti...);
  • Informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov narodne skupnosti (izvajanje delavnic, izobraževanj, tečajev za uporabo knjižničnih in drugih virov za pripadnike in v jeziku narodne skupnosti...);
  • Usposabljanje zaposlenih za delo s pripadniki narodne skupnosti (usposabljanje zaposlenih in drugih zainteresiranih knjižničarjev preko delavnic, izobraževanj, tečajev ipd.);
  • Bralna kultura in knjižnična vzgoja za pripadnike narodne skupnosti (delavnice, prireditve, literarni večeri in druge dejavnosti knjižnice, ki potekajo dvojezično ali v jeziku NS, in s katerimi knjižnica dodatno spodbuja razvoj bralne kulture za pripadnike NS);
  • Strokovno sodelovanje z matičnim narodom (sodelovanje s knjižnicami v Italiji, izmenjava publikacij in strokovnih izkušenj, sodelovanje v projektih in strokovnih telesih AIB - Associazione italiana biblioteche ipd.);
  • Druge dejavnosti za pripadnike narodne skupnosti (koordiniranje delovanja knjižnic narodnih skupnosti na obali in izvajanje matične dejavnosti za le-te, skrb za kulturno dediščino NS, digitalizacija gradiva, ki je kulturna dediščina NS, pridobivanje in obdelava gradiva iz zasebnih zbirk organizacij NS, izvajanje Evropskih projektov.

 

 


Ivan Marković

Vodja oddelka

knjiznica.koper@kp.sik.si

+386 5 62 71 497

Obratovalni čas

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Pon / Čet / Sre / Pet / Tor

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Tor / Pon / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Čet / Tor / Sre

09:00-14:00

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA