Pomembni dokumenti

09.07.2014

Poročila o delu 2001 -2018

Besedila poročil o delu zavoda so v priloženih datotekah.


30.04.2015

Javna naročila male vrednosti

Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti

V smislu določb Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in za potrebe izvajanja 7. točke 1. odstavka, a) točke 2. odstavka ter 5. odstavka 24. člena, 30.a člena, 10. in 11. točke 1. odstavka 57. člena, 63. c člena, 95.a do 95.č člena ter 105. in 106. člena Zakona o javnem naročanju je direktor zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria dne 30.5.2012 sprejel Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti.

 

PRAVILNIK O IZVAJANJU POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI

Besedilo pravilnika je v priponki.10.12.2015

Hišni red

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je direktor zavoda prof. Evgen Koštial dne 14.4.2006 na predlog strokovnega sveta knjižnice z dne 31.3.2006 sprejel

HIŠNI RED

Knjižničarjev odnos do uporabnikov temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnikov.

Obiskovalci knjižnice so v skladu s poslovnikom knjižnice dolžni spoštovati in upoštevati pravila obnašanja oz. hišni red, s tem, da:

 • se ob prihodu v knjižnico evidentirajo s člansko izkaznico ali drugim dokumentom, če še niso člani,
 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih in ne ovirajo in motijo drugih obiskovalcev in uporabnikov knjižnice ter zaposlenih - za otroke pri tem prevzamejo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,
 • odgovorno in skrbno ravnajo s knjižničnim gradivom, opremo in nepremičninami,
 • ob izposoji:
  • o  pregledajo gradivo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami
   odgovarjajo za škodo,
  • preverijo ali izpis izposojenega gradiva ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših
   reklamacij ni možno upoštevati,
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov, ne vstopajo z rolkami ali v spremstvu domačih živali, ne vozijo v knjižnico koles, koles z motorji in drugih prevoznih sredstev ter v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih in se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice, razen v primeru organiziranih prireditev knjižnice,
 • v primeru sprožitve alarmnega sistema za varovanje gradiva sodelujejo z delavci knjižnice pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm in dovolijo vpogled v osebno prtljago,
 • upoštevajo navodila požarnega reda,
 • upoštevajo red v čitalnicah:
  • čitalnice so namenjene predvsem študiju in znanstvenoraziskovalnemu delu, zato
   je v teh prostorih potrebna tišina,
  • uporabnik lahko zasede le 1 sedež,
  • rezervacija čitalniških mest ni mogoča,
  • upošteva se minimum osebne higiene,
 • upoštevajo pravila uporabe osebnih računalnikov v knjižnici:
  • računalnike lahko uporabljajo samo člani knjižnice, razen e-točke, ki jo lahko
   uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice,
  • uporabniki morajo pred uporabo računalnikov izpolniti pristopni obrazec oz. pustiti pri knjižničarju člansko izkaznico oz. nečlani osebni dokument,
  • uporaba računalnika je brezplačna, tiskanje pa se zaračunava po ceniku,
  • za računalnikom je lahko le ena oseba, ki je v času svojega dela odgovorna za
   strojne in programske okvare,
  • uporaba računalnika je časovno omejena na 1 uro, če je več čakajočih,
  • termin za enourno uporabo računalnika je možno predhodno rezervirati,
  • za nedopustno uporabo računalnika se šteje:
   • spreminjanje nastavitev računalnika,
   • uporaba omrežja internet za pregledovanje žaljivih in pornografskih vsebin,
   • ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko vsebino,
   • masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM),
   • uporaba omrežja internet za komercialne namene,
   • uporaba programske opreme za računalniške igrice,
   • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
   • uporaba nelegalne programske opreme,
   • uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja,
   • neupravičen dostop do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil,
 • knjižnica fotokopira le svoje gradivo, ob upoštevanju Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, pri čemer lahko fotokopiranje odkloni, če le-to gradivo uničuje.

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.

Direktor:
Evgen Koštial prof.

 

 


Obratovalni čas

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Zaprto

Pon / Tor / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Tor / Sre / Čet

09:00-14:00

Zaprto

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Zaprto

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Zaprto

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA