Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

ABCmouse

ABCmouse.com (Age of Learning Inc.) je ameriški spletni portal, ki je prejel številne nagrade. Vsebina je posebej oblikovana za predšolske otroke (starost od 2 let do 6 in več) in jim je v pomoč pri izgradnji dobrih temeljev za bodoče šolske uspehe s svojimi 3,500+ interaktivnimi knjigami, izobraževalnimi igrami, sestavljankami in drugimi učnimi materiali, ki pokrivajo vsa večja področja: branje, matematika, znanost in družba, umetnost in glasba. Je neprecenljiv vir pri učenju angleškega jezika in drugih vsebin za vaše malčke.

Brezplačen dostop do portala vam je od 19.3.2015 na voljo v prostorih Oddelka za mlade bralce na Verdijevi 2.

C700x420