Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Conferenze, mostre, attività bibliopedagogica e giornalismo

Vol. 1: Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca, Koper 2009.

Vol. 2: Mare nostrum, Koper 2010.

Vol. 1: Euthiomios Zygabenous: Commentarium libri psalmorium (graecum), grški kodeks, rokopis, f. 143, [Bizanc, XIV stoletje], Koper 2011.

Vol. 2: Peter Pavel Vergerij starejši-Pier Paolo Vergerio il vecchio: De ingenuis moribus, inkunabula, tisk v latinščini z latinskimi prevodi grških cerkvenih očetov in piscev, [Calphurnius, Padua 1475], Koper 2012.

Vol. 3: Girolamo Muzio Koprski-Girolamo Muzio giustinopolitano: Le Vergeriane, Il duello, La polvere, Le amorose, Gabriel Giolito de Ferrari, Venezia 1550, Koper 2013.

Vol. 4: Blaženi Monald Koprski-Beato Monaldo giustinopolitana, Summa de iure canonico, Ms 33 – NUK, latinski rokopisni kodeks, [Pariška šola, XIV stoletje], Koper 2013.

Vol. 5: Mestna knjižnica Koper – Biblioteca civica Capodistria, Koper 2014.

Vol. 6: Družina in Palača Bruti s knjigami koprskega škofa Avguština grofa de Brutija-La famiglia e il palazzo Bruti coi libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti, Koper 2014.Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca

 • Bibbia, biblicismo, biblioteca
 • Mare nostrum
 • Elisir di lunga vita
 • I tesori del reparto di Storia patria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
 • Domfest – 1. festival di storia patria
 • Patrimonio culturale scritto, 2. conferenza dei bibliotecari di storia patria a Capodistria
 • I beni librari della Biblioteca Srečko Vilhar Capodistria
 • Il Codice greco
 • De ingenuis moribus
 • Le Giornate Monaldine
 • Le Giornate Monaldine 2013.
 • Presentazione dei libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte Bruti