Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Predavanja, razstave, bibliopedagoška dejavnost in publicistika

Domoznansko gradivo predstavljamo v okviru bibliopedagoške dejavnosti, z razstavami inz letnimi ciklusi predavanj, ki izhajajo v knjižnični reviji Studia iustinopolitana, redka knjižna dela pa predstavljamo v knjižnični zbirki Bibliotheca iustinopolitana. 

Vol. 1: Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca, Koper 2009.

Vol. 2: Mare nostrum, Koper 2010.

Vol. 1: Euthiomios Zygabenous: Commentarium libri psalmorium (graecum), grški kodeks, rokopis, f. 143, [Bizanc, XIV stoletje], Koper 2011.

Vol. 2: Peter Pavel Vergerij starejši-Pier Paolo Vergerio il vecchio: De ingenuis moribus, inkunabula, tisk v latinščini z latinskimi prevodi grških cerkvenih očetov in piscev, [Calphurnius, Padua 1475], Koper 2012.

Vol. 3: Girolamo Muzio Koprski-Girolamo Muzio giustinopolitano: Le Vergeriane, Il duello, La polvere, Le amorose, Gabriel Giolito de Ferrari, Venezia 1550, Koper 2013.

Vol. 4: Blaženi Monald Koprski-Beato Monaldo giustinopolitana, Summa de iure canonico, Ms 33 – NUK, latinski rokopisni kodeks, [Pariška šola, XIV stoletje], Koper 2013.

Vol. 5: Mestna knjižnica Koper – Biblioteca civica Capodistria, Koper 2014.

Vol. 6: Družina in Palača Bruti s knjigami koprskega škofa Avguština grofa de Brutija-La famiglia e il palazzo Bruti coi libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti, Koper 2014.Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca

Mednarodni 20 dnevni simpozij o Svetem pismu (srečanje z verskimi skupnostmi Knjige: katoliki, Judje, protestanti, muslimani, teologija in nauk, razvoj jezika s prevajanjem Svetega pisma, razstava Svetih pisem – convegno internazionale di 20 giorni (incontro con le comunita’ religiose della Scrittura: cattolici, Ebrei, protestanti, musulmani, teologia e credo, sviluppo della lingua attraverso la traduzione della Bibbia, mostra delle varie edizioni della Bibbia), Koper-Capodistria 2007.

Mare nostrum 

Cikel predavanj na tematiko morja in Severnega Jadrana – ciclo di conferenze sulla tematica del mare nell’Adriatico settentrionale, mednarodni dvomesečni simpozij-convegno internazionale bimensile, Koper-Capodistria 2008.

Eliksir dolgega življenja – Elisir di lunga vita

8 dnevni mednarodni posvet na tematiko zdravstva in zdravilstva – convegno internazionale di 8 giorni sulla tematica della salute e medicina, Koper-Capodistria 2009.

Dragocenosti Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – I tesori del reparto di Storia patria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

Enodnevni posvet s predstavitvijo knjižnih biserov koprske knjižnice – convegno e presentazione dei cimeli della nostra biblioteca, Koper-Capodistria 2009.

Domfest – 1. festival domoznanstva 

Enodnevni posvet in predstavitev strokovne publikacije, Koper 2010.

Pis(a)na kulturna dediščina, 2. konferenca domoznanskih knjižničarjev v Kopru 

Enodnevni posvet s predstavitvijo strokovne publikacije ob zaključku ureditve starih knjižnih fondov koprske knjižnice – convegno con la presentazione della pubblicazione in occasione della sistemazione dei fondi librari antichi della nostra biblioteca, Koper – Capodistria 2011.

Psalterij, grški kodeks

Predstavitev Psalterija, grškega kodeksa vzhodnega cerkvenega učitelja in carigrajskega meniha Euthimiosa Zygabenousa-presentazione dei Salmi, codice manoscritto greco del monaco bizantino e dottore della Chiesa Euthimios Zygabenus, Koper-Capodistria 2011.

De ingenuis moribus

Predstavitev temeljnega pedagoškega dela De ingenuis moribus koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega – presentazione dell’incunabolo dell’umanista capodistriano Pier paolo Vergerio il vecchio dal titolo De ingenuis moribus, Koper-Capodistria 2012.

Monaldovi dnevi

Enodnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi v minoritski cerkvici sv. Frančiška ter v frančiškanskem samostanu sv. Ane, Convegno internazionale su Beato Monaldo nella chiesa di S. Francesco e nel convento francescano di S. Anna, Koper-Capodistria 2012.

 

55b73174273fe67b271641b8dc737a7a&w=360&h=360&zc=1

1

2

Cinquecentine Girolama Muzia Koprčana

Predstavitev cinquecentin Girolama Muzia Koprčana-presentazione dei libri di Girolamo Muzio giustinopolitano, Koper-Capodistria 2013.

Monaldovi dnevi 2

Tridnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi s predstavitvijo publikacije o življenju in delu patra Atanazija Kocjančiča – convegno internazionale con presentazione della pubblicazione sulla vita e le opere di padre Atanazij Kocjančič, Frančiškanski samostan in Pretorska palača Koper, Koper-Capodistria 2014.

Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija

Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija ob 300-letnici palače Bruti, sedežem današnje knjižnice v Kopru – presentazione dei libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti in occasione dei trecento anni di Palazzo Bruti a Capodistria, sede odierna della Biblioteca centrale di Capodistria, Koper-Capodistria 2014.