Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

O knjižnici

Predstavitev

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria je osrednja splošna knjižnica Mestne občine Koper in osrednja območna knjižnica Obalno-kraške regije. Ustanovljena je bila leta 1951 in je še danes največja javna knjižnica v slovenski Istri. Sedež ima v palači Brutti na Trgu Brolo 1, v Kopru, kjer (poleg uprave) delujejo Oddelek za odrasle, Oddelek za domoznastvo in knjižno dediščino, Služba za območne naloge ter Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. Na različnih lokacijah mestnega jedra opravljajo dejavnost še Oddelek za mlade bralce, Oddelek za italijaniko in Potujoča knjižnica, v koprskem primestju pa enoti Markovec in Semedela. Celoten fond knjižnice obsega 300.000 enot knjižničnega gradiva.

Knjiznica 1 E1592406153282 1
Knjiznica2

 

 

Knjižnica Koper opravlja kot osrednja območna knjižnica (OOK) tudi posebne naloge za splošne knjižnice Obalno-kraškega območja in te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Pri izvajanju območnih funkcij sodeluje z Mestno knjižnico Izola, Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica, Kosovelovo knjižnico Sežana, Mestno knjižnico Piran in Knjižnico Bena Zupančiča Postojna. Njene posebne naloge za širše območje zajemajo zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam s svojega območja, koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje in usmerjanje izločenega gradiva iz svojega območja.

Poslanstvo Knjižnice Koper je kontinuirano zagotavljanje dostopa do vseh vrst zapisnega znanja in ustvarjanja najširšemu krogu uporabnikov, s kakovostnimi storitvami in dopolnjujočimi dejavnostmi prispevati k intelektualnemu in duhovnemu razvoju okolja in izkazovanje spoštljivega odnosa do kulturne dediščine.