Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Služba za izvajanje območnih in obmejnih nalog

Knjižnica Koper je ena od desetih splošnih knjižnic v Sloveniji, ki poleg knjižničnih storitev za prebivalce občin Koper in Ankaran opravlja še posebne naloge osrednje območne knjižnice za Obalno-kraško območje.

Obalno-kraško območje zajema občine KoperIzoloPiranSežanoKomenDivačoHrpelje-KozinoPostojnoPivko in Ilirsko Bistrico. V desetih občinah s skupnim obsegom 2.017,6 km2 ali 9,95% površine slovenskega ozemlja živi 7,14% prebivalstva Slovenije (146.346 prebivalcev).

Splošne knjižnice Obalno-kraškega območja:

 1. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper  (izvaja knjižnično dejavnost v občinah Koper in Ankaran ter  posebne naloge osrednje območne knjižnice za Obalno-kraško območje),
 2. Knjižnica Makse Samsa (izvaja knjižnično dejavnost v občini Ilirska Bistrica),
 3. Mestna knjižnica Izola (izvaja knjižnično dejavnost v občini Izola),
 4. Kosovelova knjižnica Sežana (izvaja knjižnično dejavnost v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina),
 5. Mestna knjižnica Piran (izvaja knjižnično dejavnost v občini Piran),
 6. Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (izvaja knjižnično dejavnost v občinah Postojna in Pivka).

Za uresničitev poslanstva (skrita povezava na pdf dokument priloga 2) in vizije (skrita povezava na pdf dokument priloga 3) osrednjih območnih knjižnic skrbi skupina OOK, ki ga sestavljajo direktorji OOK-jev in območni koordinatorji, koordinira pa ga Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
Delovanje osrednjih območnih knjižnic urejata Zakon o knjižničarstvu (2001), ki je osrednje območne knjižnice tudi uvedel ter Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003), ki je podrobneje opredelil izvajanje štirih posebnih nalog:

 1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
  Poudarek je na zagotavljanju elektronskih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, kar omogoča vsem uporabnikom prostorsko in časovno neomejeno uporabo knjižnic. Tak dostop je na vseh knjižničnih območjih zagotovljen od 1. julija 2011. Znotraj nekaterih območij je pod določenimi pogoji uporabnikom zagotovljena tudi brezplačna medknjižnična izposoja.
 2. Nudenje strokovne pomoči knjižnicam območja
  Za širjenje strokovnega znanja so poleg individualnega svetovanja pomembna izvedena izobraževanja in delavnice, za krepitev medsebojnega povezovanja pa skupni projekti. Vse z namenom širitve znanj in nudenja raznolikih, uporabnikom prilagojenih vsebin in storitev.
 3. Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
  Na tem področju izpostavljamo digitalizacijo knjižničnega gradiva, pomembnega za celotno območje. Digitalizirano gradivo je uporabnikom prosto dostopno na portalih Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) in Kamre.
 4. Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja. Območna knjižnica trajno hrani uradne publikacije in drugo za območje pomembno gradivo, ki je bilo izločeno iz splošnih knjižnic območja, obenem usmerja izločeno gradivo s svojega območja v skladu s strokovnimi navodili nacionalne knjižnice. S tem gradi kakovostno območno domoznansko zbirko in skrbi, da se ohranja vse, kar je za določeno območje pomembno in zanimivo. Območna knjižnica hrani tudi gradiva s statusom kulturnega spomenika regionalnega pomena, pa tudi gradiva s statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena, če jo za to pooblasti lokalna skupnost.

Delo osrednjih območnih knjižnic zgoščeno in celovito povzema virtualna razstava, nastala ob jubilejni deseti obletnici delovanja:
virtualna razstava 

Sistem ene članarine za dve knjižnici (NŠK in Knjižnice Koper)

Ta omogoča članom NŠK brezplačen dostop do vseh storitev Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Dogovor je ugoden tudi za člane koprske knjižnice, saj jim recipročno omogoča prosto uporabo storitev NŠK, ki ima tudi bogato zbirko domoznanskega in študijskega gradiva, pomembno za raziskovalce našega obmejnega območja. Člani slovenske knjižnice v Trstu se lahko v Knjižnico Koper vpišejo tudi v prostorih NŠK. Knjižničarke NŠK imajo v ta namen dostop do segmenta cobiss2/izposoja koprske knjižnice, razpolagajo pa tudi z vpisnimi obrazci, izkaznicami, poslovniki in ostalo dokumentacijo, potrebno za realizacijo vpisa. Tak način vpisa omogoča pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji takojšnjo uporabo slovenskih e-knjig in drugih e-virov, brez predhodnega obiska Knjižnice Koper.