Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Druge storitve

Obdelava gradiva in izdelava bibliografij

Obdelava gradiva
Na Oddelku za nabavo in obdelavo gradiva pazimo, da je knjižnica založena z literaturo iz različnih področij znanosti in umetnosti v pravilnem sorazmerju in v skladu z željami njenih obiskovalcev, da literatura ne zastareva, da jo dopolnjujemo s kvalitetnimi izdajami, da po stopnji zahtevnosti ustreza uporabnikom knjižnice itn.

Prispelo gradivo evidentiramo, inventariziramo, katalogiziramo, ustrezno zaščitimo pred obrabo in krajo ter postavimo na police po določenem redu.

Izdelava bibliografij
Za raziskovalce Obalno kraškega območja ponujamo storitev – Vodenje bibliografij raziskovalcev. V sistemu COBISS.SI (v baze COBIB, CONOR in CORES) vnesemo vse bibliografske enote, ki sodijo v osebno bibliografijo ali samo enote, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Storitev obračunavamo po priloženem ceniku.

Bukvarna

V bukvarni vam ponujamo pestro izbiro rabljenih, dobro ohranjenih knjig, ki jih lahko za simbolično ceno odkupite.

Podari knjigo 

Darovano gradivo in pogoji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja ob prevzemanju darov

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper se vsem občanom zahvaljuje za darovano knjižno gradivo.

Zaradi nadaljnjega urejanja in razpolaganja s prejetimi darovi vas vljudno obveščamo, da knjižnica po pravilih stroke in v skladu s svojimi potrebami uvršča prejeto gradivo med svoje knjižnično gradivo, oziroma z njim razpolaga na način, kot je v nadaljevanju določen. O tem presoja knjižnica suvereno in avtonomno. Izbor darov, ki so predvideni za dopolnjevanje zbirke, poteka smiselno in po enakih vsebinskih kriterijih, kot izbor kupljenega gradiva. (glej: Kriteriji za izbor knjižničnega gradiva v Dokumentu nabavne politike objavljen na spletni strani knjižnice).

Knjižnica sprejema darove za katere oceni, da so skladni s tipologijo in dejavnostjo knjižnice in dopolnjujejo obstoječe knjižnične zbirke.

Ponudba darov poteka na podlagi predhodnega ustnega oz. pisnega dogovora z Oddelkom za nabavo in obdelavo gradiva, ki oceni ali gradivo izpolnjuje kriterije za vključitev v zbirko. Prosimo, da v primeru večje količine gradiva (20 knjig in več), gradivo popišete in pred dostavo počakate na naš izbor.

Sprejemamo samo tiskano knjižnično gradivo, ki mora izpolnjevati osnovne kriterije:
• Tiskano knjižnično gradivo mora biti ohranjeno, ne sprejemamo porumenelega, podčrtanega gradiva in/ali gradiva, ki je kakorkoli poškodovano.
• Podarjeno gradivo mora biti še dovolj aktualno (darovi naj ne vključujejo zakonov, predpisov, ki niso več v veljavi, zastarelih enciklopedij, … ).

V kolikor knjižnica ugotovi, da prejetega gradiva ne bo vključila v fond knjižnice, si pridržuje pravico, da z njim upravlja po svoji strokovni presoji.

Knjižnica organizira tudi prodajo knjižničnega gradiva, vendar za simbolično kupnino in s posebnim pogojem, da je izkupiček vsakokrat namenjen nakupu potrebnega knjižničnega gradiva.

Darovalcu zaradi darila ne gredo posebne ugodnosti, posebej to velja za morebitne obveznosti knjižnice do darovalca.

Izobraževanje

Našim uporabnikom želimo omogočiti uspešno uporabo E-virov, zato smo oblikovali spletne tečaje za njihovo uporabo. Na spodnjih povezavah lahko sodelujete v spletnih tečajih naših elektronskih virov:

Encyclopedia Britannica Volumes Promo