Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznansko območje

V okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo lokalnega območja, t.j. območja Južne Primorske z občinami Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna ter Tržaške, Goriške in Beneške Slovenije, ko gre za manjšinska in obmejna vprašanja zamejskih Slovencev ter hrvaške Istre, ko gre za manjšinska vprašanja Italijanov v Istri; Primorske v celoti, ko gre za dela, ki obravnavajo širšo Primorsko. 

Zbirka Sv. Marte 1
Zbirka Sv. Marte 3
Grisonijeva Zbirka 2