Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Izposoja, podaljšava, medknjižnična izposoja

Izposoja gradiva

Knjige, revije in drugo knjižnično gradivo si lahko izposodite le ob predložitvi članske izkaznice. Ob izposoji prejmete tiskan izpis z datumi vračila izposojenega gradiva. Vaš rok izposoje lahko kadarkoli preverite tudi preko 24-urnega spletnega servisa COBISS+ Moja knjižnica. Za vstop v servis potrebujete številko članske izkaznice in geslo, ki ga pridobite ob vpisu v knjižnico.

V izbranih e-virih si lahko tudi brez obiska knjižnice izposodite e-knjige, prebirate e-revije ali iščete informacije v enciklopedijah in drugih specializiranih bazah podatkov. 

Podaljševanje izposoje gradiva

S pravočasnim vračilom ali podaljšavo izposojenega knjižničnega gradiva se izognete plačilu stroškov zamudnine. Rok izposoje lahko podaljšate v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja. V kolikor gradivo ni rezervirano, lahko podaljšavo izvedete ob obisku knjižnice, po telefonu ali preko 24-urnega spletnega servisa COBISS+ Moja knjižnica.

 

 

Medknjižnična izposoja

Knjižnica opravlja medknjižnično izposojo gradiva in posredovanje dokumentov, ki jih knjižnica nima, vendar le za člane, ki imajo urejene vse obveznosti do knjižnice (aktivno članstvo in poravnane terjatve).

Član naroči medknjižnično izposojo preko elektronske pošte na medknjiznicnaizposoja@knjiznica-koper.si ali preko servisa Moja knjižnica.

Preko medknjižnične izposoje je mogoče naročiti največ 3 enote gradiva, in sicer le strokovno gradivo brez diplomskih, magistrskih in doktorskih del (leposlovje le izjemoma za namen študija).

Pri uporabi tako izposojenega gradiva veljajo pravila (način uporabe, roki izposoje, stroški za izgubljeno ali poškodovano gradivo) knjižnice, ki je gradivo izposodila. Zamudnina za gradivo, izposojeno preko medknjižnične izposoje, se obračuna po enaki ceni kot zamudnina za gradivo, ki je last Knjižnice.

 
Gradivo, naročeno iz splošnih knjižnic Obalno-kraškega območja, lahko pridobite brezplačno. V okviru te storitve lahko v knjižnici naročate gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne in kulturno-izobraževalne namene ter za spodbujanje bralne pismenosti. Za ostalo gradivo, naročeno iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic, je potrebno poravnati stroške medknjižnične izposoje po ceniku knjižnice.

Brezplačna medknjižnična izposoja

Gradivo, naročeno iz splošnih knjižnic Obalno-kraškega območja, lahko pridobite brezplačno.

Splošne knjižnice Obalno-kraškega območja na osnovi Dogovora o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za člane knjižnic Obalno-kraškega območja zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva ter informacij, kar prebivalcem na širšem območju omogoča čim bolj enakopraven dostop do gradiv in informacij.

Dogovor je sklenjen med knjižnicami Območja:

  • Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper,
  • Knjižnica Bena Zupančiča Postojna,
  • Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica,
  • Knjižnica Srečka Kosovela Sežana,
  • Mestna knjižnica Izola,
  • Mestna knjižnica Piran.

Pogoji za zagotavljanje brezplačne medknjižnične izposoje

Končni uporabnik mora biti član splošne knjižnice Obalno-kraškega območja, v kateri zahteva brezplačno medknjižnično izposojo. Urejene mora imeti vse obveznosti do knjižnice (aktivno članstvo in poravnane terjatve).

Brezplačna medknjižnična izposoja je mogoča le za knjižnično gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne in kulturno-izobraževalne namene.

Izjemoma brezplačno medknjižnično izposojamo leposlovne knjige za študijske namene, bralne klube in domače branje.

Domoznanskega gradiva, diplomskih nalog, gradiva za državna tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje ipd.) in gradiva za bralna tekmovanja v tujih jezikih ne izposojamo. Prav tako ne izposojamo gradiva, po katerem je veliko povpraševanje.

Če zahteva po brezplačni medknjižnični izposoji, ni v skladu s pravilnikom, jo knjižnica, ki je naročilo prejela, lahko zavrne.

Vse medknjižnično naročene kopije dokumentov se knjižnicam naročnicam pošlje izključno po e-pošti.

Pri uporabi medknjižnično izposojenega gradiva upoštevamo pravila (način uporabe in rok izposoje) knjižnice, ki je gradivo posodila.

Izposoditi si je možno največ tri izvode hkrati.

Če končni uporabnik naročenega gradiva ne prevzame oz. ne vrne v predpisanem roku, je dolžan poravnati vse stroške po ceniku splošne knjižnice, ki mu je gradivo izposodila. V primeru poškodb ali izgube gradiva mora uporabnik poravnati stroške nabave novega gradiva ali ga nadomestiti z novim.

Medknjižnično izposojo med splošnimi knjižnicami na Obalno-kraškem območju, ki je za končnega uporabnika brezplačna, financira Ministrstvo za kulturo RS po Pogodbi o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice.

Vsi ostali načini medknjižnične izposoje so plačljivi in se izvajajo na način, ki je opredeljen v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.