Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Knjiznica2

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 1.št. 11/18in 79/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za
prodajo premičnega premoženja in sicer za:

1. službeno vozilo Citroen Berlingo, letnik 2005.

Več v priloženem dokumentu!

Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo premičnega premoženja 26.1.2023