Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Jazz med knjigami

Knjižnica je prostor, skozi katerega ljudje nosijo različna doživetja in občutja. Z druženjem predstavlja stik vse energije, ki jo ljudje prinašajo in odnašajo. Tam se čas ustavi. Ljudje v knjižnici preživijo po več ur, navajeni so pozornega spremljanja in ravno tega v svetu, zastrupljenem z instant doživetji, manjka. Imeti koncert v ambientu med knjigami, kjer ljudje znajo prisluhniti in kjer kot glasbenik dobiš zaslužen odziv, je nekaj neopisljivega.

Jazz med knjigami na kulturno sceno prinaša novost in je zanimiv tako za mlade, odrasle in starejše, ki jih zanimata bralna in glasbena kultura. Skupaj se bomo na Oddelku za odrasle ritmom jazz glasbe prepustili 29. marca, ob 17. uri.