Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Ko GOVORIM, se ZDRAVIM

Vabimo vas na srečanje s predavateljico, pesnico in raziskovalko

Dr. GLORJANO VEBER

Prisluhnili bomo  predavanju  Ko GOVORIM, se ZDRAVIM,

      kako način govora in frekvenca besed vplivata na naše zdravje

dobimo se v ponedeljek, 10. junija, ob 18.uri v ČitalnicI Fulvia Tomizze

Pogovor bo moderirala Maja Cergol

Naša tokratna gostja pravi: ‟Jezik je najpomembnejša valuta medčloveškega stika. Študije kažejo, kako je povezan z našim telesom in kako ga uporabljati, da bogatimo duševno, čustveno in fizično zdravje. Govorimo o kompleksnem področju, saj so raziskave odvisne od veliko spremenljivk, konteksta in procesa opazovanja, zaradi česar se tovrstne študije nenehno razvijajo. Povprečen človek v enem letu uporabi približno milijardo besed, si lahko predstavljamo kakšen vpliv ima milijarda majhnih energetskih dogodkov na naše življenje?”

Dr. Glorjana Veber je predavateljica, urednica, avtorica več knjig, performerka, doma in v tujini nagrajena pesnica, ki rada poudari, da je predvsem raziskovalka. Specializirala se je za preučevanje kvantne fizike v kontekstu jezika; predava o delovanju frekvenc v besedah.

Doktorirala je na Filozofski fakulteti iz literarnih ved, diplomirala iz politologije, nadaljevala študij magistrskega programa sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede ter se 20 let izobraževala iz področij kot so: kvantna mehanika, holistične študije, transpersonalna psihologija, študije zavesti in duhovna psihologija.

V okviru podiplomskih študij se je posvetila raziskovanju, kako osebna prepričanja, psihološki profil, norme, stališča in vrednote ter kulturno in socialno ozadje vplivajo na posameznikovo razumevanje in tolmačenje prebranega. Med drugim je avtorica več kot 1000 eksperimentalnih projektov s poezijo, ki jih je razvijala v okviru svojega Inštituta IRIU.

‟Menim, da je evolucija jezika ključna pot za prihodnost naše družbe.” dr. Glorjana Veber