Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Lapis Histriae 2024: Slovnica pozabe

25. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo

19. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae

za kratko prozo na temo

SLOVNICA POZABE
Pozaba je lahko nevtralni filter, lahko je režimsko orodje za represijo, lahko pa je tudi pogoj za ozdravljenje, za možno prihodnje (so)bivanje: vsi ti momenti vstopajo v njeno »slovnico«. Ko žrtev pove svojo zgodbo in jo skupnost prizna, lahko ta resnica najde mesto v kolektivnem spominu. Rituali obžalovanja in empatije so potrebni za lajšanje bremena preteklosti in ohranjanje ravnovesja med spominom in pozabo, tako odrešujočega za družbeno in čustveno življenje. V molk zaviti osebni spomini in gradivo, ki ždi po arhivih iščejo nove popisovalke in popisovalce… Pošljite nam svoje nove zgodbe za 19. Lapis Histriae!

MERILA IN POGOJI:

1. besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
2. besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
3. napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše regije
4. avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
5. podeljujejo se tri denarne nagrade: 1.000 eur za prvo, 600 eur za drugo in 400 eur za tretjo nagrado
6. strokovno žirijo sestavljajo trije uveljavljeni pisatelji
7. žirija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade
8. rok oddaje del je 31. 3. 2024
9. dela pošljite pod šifro
10. legendo šifre z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto rojstva, naslov, št. telefona, elektronski naslov in kratek življenjepis) priložite besedilu posebej

11. delo je treba poslati na elektronski naslov: lapishistriae@gmail.com

12. prispela besedila razvrščajo in arhivirajo knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi edini vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo za informacije o avtorjih šele po odločitvi o           nagradi
13. 12 najboljših besedil po presoji žirije bo objavljenih v Zborniku Lapis Histriae 2024 konec leta 2024
14. prejemniki nagrad bodo razglašeni na slovesnosti v okviru 24. Foruma Tomizza v Umagu, 24. 5. 2024

Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag (lapishistriae@gmail.com, +385 52 721 561)

Več o organizatorju FORUM TOMIZZA in LAPIS HISTRIAE – tu