Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Narečje je zakon!

V Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, 5. julija, ob 19. uri prihaja poznavalka istrskih narečij, profesorica italijanskega jezika in književnosti, univerzitetno diplomirana sociologinja kulture in doktorica znanosti s področja jezikoslovja, Suzana Todorović, ki vam v družbi soustvarjalke dr. Barbare Baloh, predstavi monografijo posvečeno akademiku Goranu Filipiju »Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom«. Dogodek se bo odvil v Kavarni Golden Loggia Caffe.

Knjigo uvaja spremna beseda urednic, lavdacija (August Kovačec: Akademik Goran Filipi i jezična slika Istre) in bibliografija Gorana Filipija, ki jo je pripravila Suzana Todorović. Osrednji del monografije sestavlja 16 samostojnih poglavij, ki jih je napisalo 20 uglednih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Švice. Avtorji se ukvarjajo z dialektološkimi vprašanji (slovenska, hrvaška, romanska narečja): narečno besedje, narečja v stiku, medjezikovno prepletanje, narečno slovaropisje, zgodovina jezika, etimologija, sociolingvistika in kulturna zgodovina.