Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Slovenski istrski lingvistični atlas (SiLA)

Knjigarna Libris in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Vas vljudno vabiva na predstavitev novega jezikovnega atlasa Suzane Todorović

Slovenski istrski lingvistični atlas (SiLA)

v torek, 27. februarja 2024, ob 11. uri v Pretorsko palačo v Kopru, Titov trg 3.

V pogovoru bodo sodelovali:
dr. Suzana Todorović, avtorica lingvističnega atlasa,
dr. Tjaša Jakop, urednica in recenzentka monografije ter
narečne govorke in govorci.
Pogovor, ki ga bo vodila Tanja Jakomin Kocjančič,
bo z glasbo obogatil Marino Kranjac.

 

Pred nami je nov atlas in nova monografija dr. Suzane Todorović, pronicljive in plodne raziskovalke in poznavalke istrskih narečij. Knjiga prinaša rezultate desetletnega dialektološkega raziskovanja v Istri. Nastala je v tesnem sodelovanju z govorci narečja, ki svojo materinščino negujejo predvsem v rodnih krajih in v stiku z domačimi. Podatke je avtorica pridobila (izključno) med pogovori s približno 150 domačini – z vsakim je opravila vsaj deset srečanj.

Tokrat je v atlas s pomenljivo kratico SiLA (za Slovenski istrski lingvistični atlas) zajela območje govora slovenskega istrskega narečja v Istri (že pred tem je objavila tri atlase istrskobeneškega narečja).

Pričujoča knjiga prikazuje slovenski istrski jezikovni areal, tj. območje govora slovenskega istrskega narečja v Istri, torej v vaseh, ki se razprostirajo (od zahoda proti vzhodu) od neposrednega zaledja Kopra, Izole, Pirana in Ankarana do Kraškega roba ter (od severa proti jugu) približno od severnega roba Istre v Italiji do slovensko-hrvaške meje. V atlas je vključenih trideset raziskovalnih in kontrolnih točk (v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem); kasnejša geolingvistična obdelava izbranih podatkov je avtorici omogočila novo osvetlitev istrskih govorov in njegovih posebnosti ter prvo znanstveno podprto razmejitev obravnavanega območja na dva jezikovna areala.

V prvem delu Slovenskega istrskega jezikovnega atlasa na 573 jezikovnih kartah (za 569 pojmov iz vprašalnice) predstavljamo približno 18.000 izrazov s področja vremenskih razmer, geomorfologije, običajev in institucij ter telesa in bolezni.

Na novi Karti slovenskega istrskega narečja, ki ima oporo v terenskih raziskavah in poglobljenem proučevanju istrskih govorov, avtorica na novo določi območje šavrinskega in rižanskega podnarečja. Knjiga je tudi prava zakladnica številnih istrskih narečnih izrazov oz. besedja slovanskega in romanskega izvora, ki ob nakazovanju jezikovne meje izkazuje tudi sobivanje ter sovplivanje narečij in jezikov v stiku.

Knjigo sta izdali založba Libris in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper ob finančni pomoči Mestne občine Koper.

Prireditve v knjigarni Libris podpirata Javnaagencija za knjigo RS in Mestna občina Koper.

Lepo vabljeni!