Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

SVETOVNI DAN ČEBEL: Rastava Čebelica na Oddelku za mlade bralce

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper vabi tako otroke kot odrasle na ogled razstave Čebelica, ki bo na ogled od 20. maja do 14. junija 2022, na oddelku za mlade bralce, Verdijeva 2, 6000 Koper.

V Knjižnici Koper se zavedamo, kako imajo čebelice pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. S tem pa varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.

Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.

O tem, da je Slovenija pomembno ime na področju čebelarstva, je najbolj povedna naša bogata zgodovina, ki je nerazdružljivo povezana s to pomembno kmetijsko panogo. Že Janez Vajkar Valvazor je v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske omenil čebelnjake v podobi hišk in ljudi, ki so skrbeli zanje ter za njihove male prebivalce. Pomemben napredek na področju čebelarskega znanja je na ozemlju današnje Slovenije v 18. stoletju storil Peter Pavel Glavar (1721 – 1784), ki je ustanovil prvo čebelarsko šolo v Komendi in kasneje na Lanšprežu na Dolenjskem. Pomemben je njegov prevod dela Razprave o rojenju čebel in njegovo poročilo Odgovor na predlog za izboljšanje čebelarstva v c. kr. dednih deželah, kjer opisuje način čebelarjenja na Slovenskem in vpelje nekatere pomembne tehnične novosti, kot so način vzreje matic, plemenitev matic zunaj panja ter prevažanje čebel na pašo.

A med njimi zagotovo najbolj izstopa Anton Janša, prvi čebelarski učitelj na dunajskem dvoru, ki je v 18. stoletju s svojim čebelarskim znanjem in inovacijami povsem prevetril dotedanje čebelarjenje in postavil temelje sodobnega čebelarstva. Janša je bil prvi čebelarski učitelj na dvoru habsburške cesarice Marije Terezije. Z uveljavljanjem metod čebelarjenja, ki so jih s pridom uporabljali kranjski čebelarji, je povzročil pravo revolucijo v tedanjem čebelarstvu.

Kako pomembno je čebelarstvo v Sloveniji med drugim odražajo tudi številke, saj imamo 11.293 čebelarjev, 15.420 čebelnjakov in več kot 210.000 »čebeljih družin«, kar je za 42 odstotkov več kot pred desetimi leti. Nezanemarljiv je tudi podatek, da je naša država s petimi čebelarji na 1000 prebivalcev v samem vrhu držav članic EU. Slovenci smo čebelarski narod in čebelarjenje ima v Sloveniji poseben status kmetijske dejavnosti. Zato zavedanje o pomenu čebel in skrbi zanje pri nas na visoki ravni.

»Vabljeni na oddelek za mlade bralce na ogled razstave Čebelica. V knjižnici se zavedamo pomena čebel in na to želimo opozoriti tako majhne kot velike obiskovalce knjižnice. Razstavili pa smo tudi knjižice iz zbirke Čebelica. Čebelica je najstarejša slovenska knjižna zbirka, ki izhaja že od leta 1953, v njej pa je izšlo že več kot 400 naslovov. Prinaša bogato ilustrirane izvirne in prevodne pravljice, zgodbice, pesmice, uganke … Ker gre za krajša besedila, je zelo primerna za začetniške bralce.« Nam je povedal Tina Škrokov, vodja oddelka za mlade bralce.

Razstava Čebelica bo na ogled, na oddelku za mlade bralce od 20. maja do 14. junija 2022. Vljudno vabljeni !!!!