Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Torkova srečanja s kulturno dediščino : literarni biseri Knjižnice Koper

V okviru KOPER 1500 bo tokrat v nizu predavanj

Torkova srečanj s kulturno dediščino : literarni biseri Knjižnice Koper,

Torek, 2. aprila ob 18. uri na Oddelku za domoznanstvo in knjižno dediščino,

mag. Peter Štoka predstavil

Katastik ali zemljiška knjiga benediktinskega samostana sv. Nikolaja v Oltri (Ankaran) iz leta 1569-70

Predavanje bo popestril  glavni enolog Boštjan Zidar (Vinakoper)

Zemljiška knjiga benediktinskega samostana sv. Nikolaja v Oltri je edini ohranjen dokument, ki nam omogoča, v odsotnosti samostanske Kronike in drugih virov, vpogled v delovanje in razraščenost samostana, umeščenega v dolini Oltre na področju današnjega Ankarana. Katastik je torej nastal kot zbirka prepisov zemljiškoknjižnih aktov, ki jih je samostan s časom pridobival z darovi, volili, odkupom, in priposestvovanjem. Katastik je dragocen in neprecenljiv vir, ker prikaže večplastno krajevno zgodovino pred časom nastanka krajevnega zgodovinopisja na začetku 17. stoletja. Iz njega razberemo: 1. zvrst in obseg agrarne dejavnosti, 2. zemljiškopravno ureditev (načela in terminologijo), 3. zemljiškoknjižne subjekte
(fizične osebe in ustanove ali korporacije), 4. odloke cerkvenega učiteljstva in cesarske privilegije, 5. dokumentirano toponimijo (krajevna in ledinska imena).

Prijazno vabljeni!