Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

VABILO: Tipanka, prvi korak k resnejši izgradnji prilagojenih knjižničnih zbirk

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper bo tudi letos, ob koncu leta, tradicionalno izdala publikacijo. Tokrat je knjižnica moči združila s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper, Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper in učitelji osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Skupaj smo izdelali tipanko z naslovom Uganke za radovedne prstke. Tipanko bomo virtualno predstavili na naši Facebook spletni strani 16. decembra ob 17. uri.

S posebno izdajo želimo v knjižnici javnost ozaveščati o pomenu tovrstnega gradiva, slepim in slabovidnim pa sporočiti, da v splošnih knjižnicah izvajamo storitve tudi zanje. Vsekakor bi si želeli, da bi bila izdaja tipanke le prvi korak k celovitejši izgradnji prilagojenih knjižničnih zbirk.

Tipanko smo izdali v 100 izvodih.

Tipanko, ki smo jo izdali v stotih izvodih, bodo predstavili: direktor koprske knjižnice David Runco, doc. dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, mag. prof. inkl. ped. Ina Sulič, učiteljica na osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, ravnateljica osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Helena Maglica in direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora  Danijela Devčić. Nekaj besed bo ob predstavitvi namenil tudi predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. Tipanke bomo podarili splošnim knjižnicam, zavodom in društvom za slepe in slabovidne. Ob tem naj poudarimo, da so vse tipanke ročno izdelane; vanje je bilo vloženega veliko ur dela vseh sodelujočih, ki bodo prejeli zahvalo.