Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Oddelek za odrasle

Želite brati, se učiti ali prijetno preživljati prosti čas?

V Oddelku za odrasle si lahko člani knjižnice brezplačno izposojate različne vrste knjižničnega gradiva: leposlovne in strokovne knjige v različnih jezikih ter pestro zbirko neknjižnega gradiva (CD-ROMi, DVD-ji, bralniki, zemljevidi). Leposlovje, poezija, dramatika, romani, kratka proza, spomini, potopisi v slovenskem jeziku se nahajajo v 1. nadstropju, leposlovje v tujih jezikih pa v pritličju oddelka. Strokovno gradivo je urejeno po področjih, po sistemu UDK.

       

Če imate vprašanje o literaturi ali želite pomoč pri uporabi informacijskih virov, se obrnite na knjižničarje/informatorje.

Časopisna čitalnica je namenjena prebiranju revij in časopisov, ki si jih lahko – z izjemo zadnje številke – izposodite tudi na dom.

medknjižnično izposojo si lahko gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo ali je trenutno izposojeno pri drugemu članu, izposodite iz drugih knjižnic, tudi tujih.

 

Uporaba osebnih računalnikov je za člane knjižnice brezplačna: za dostop do svetovnega spleta in drugih spletnih storitev, za pisanje seminarskih nalog, diplomskih del in drugih dokumentov, za dostop do kvalitetnih elektronskih podatkovnih zbirk. Dokumente lahko tudi natisnete.

Naročite lahko fotokopiranje našega knjižničnega gradiva v skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Obiščete lahko prireditve, ki jih organiziramo v knjižnici in si ogledate razstave, ki izhajajo iz naše osnovne dejavnosti ali so z njo povezane.

 

Časopisna čitalnica

Dnevno časopisje in serijske publikacije poljudnih vsebin so razstavljene v Oddelku za odrasle. Novejši letniki serijskih publikacij so prosto dostopni, urejeni po abecedi naslovov. Starejši letniki in serijske publikacije strokovnega značaja so shranjeni v skladišču in jih knjižničar na željo pripravi za ogled ali fotokopira naročene vsebine.