Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Mega kviz

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu od oktobra do maja. Učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je predvsem primeren za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.
Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik, obsežnejše gradivo o predstavljeni temi in vrsto spodbud za nadaljne raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikami in video gradivom ter vrsto e-povezav.

 

Logotip MEGAKVIZ 19 20