Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Premična zbirka v vrtcih in šolah

Premična zbirka

Pred 200 leti je nemški založnik Friedrich Johann Justin Bertuch izdal ene izmed prvih slikanic za otroke v 12 zvezkih s 6000 bakrorezi saj je menil, da:

“… je otroška slikanica obvezni del inventarja otroške sobe, tako kot posteljica, leseni konjiček in lutka iz cunj.”

in čeprav je od takrat minilo že toliko časa, se mnenja strokovnjakov niso spremenila. Nekateri izmed njih pravijo, da sta vsakodnevno branje in pogovarjanje z otroki najpomembnejša dejavnika pri razvoju otroka, kjer je še posebej odločilno predšolsko obdobje.

Ob misli na tako pomembno “poslanstvo” novodobnih slikanic smo do sedaj otvorili že 5 premičnih zbirk in sicer na Pediatričnem oddelku Splošne Bolnišnice Izola, na Osnovni šoli Antona Ukmarja ter v treh enotah vrtca Koper. Gre za potujočo zbirko 200-ih slikanic, ki je za določen čas na voljo otrokom v matični enoti, dokler ne odpotuje drugam.

Www Kp Sik Si 14f117e32248290e4a8c4da181d16f73