Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Zgodovinske ustvarjalne delavnice

Knjižničarji pravljičarji želimo pri pravljičnih urah koristno uporabiti  pravljice in pripovedke, ki imajo zgodovinsko tematiko in tako otrokom približamo prve poti v zgodovino.

Zgodnje učenje zgodovine poznajo na primer v Veliki Britaniji, ki že v prvih razredih osnovne šole spoznavajo preteklost s pomočjo zgodb iz različnih zgodovinskih obdobij in kultur (Ugovšek, M.; Južnič, P. Pravljične ure z zgodovinsko tematiko in slovenske splošne knjižnice).

47 Net Kot Napoleon Naslovnica Spredaj 4b0e130ccb6f8941