Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Športajmo in berimo

Images

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper sodeluje kot partner v programu, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo.  Nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami1 ima izhodišča v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030, ki jo je vlada RS sprejela decembra 2019, in v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za spodbujane bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Javno agencijo za knjigo RS in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Praktična izhodišča za oblikovanje programa predstavlja večletno sodelovanje Hokejskega drsalnega kluba Maribor in Mariborske knjižnice pri nagrajenem programu za uvedbo inovativnih storitev za uporabnike Hokejska bralna postava.

V Kopru smo dogodek #športajmoinberimo izpeljali 17. septembra. Na dogodek smo povabili dijake Gimnazije Koper (Športni program). Vodilo srečanja je bilo povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom smo želeli s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. V Kopru smo gostili tri vrhunske športnike Špelo Ponomarenko Janić, Rajmonda Debevca ter Mateja Žniderčiča. Pogovor je bil vezan na njihovo športno kariero, kako so trenirali misli, kako so se srečevali s pritiskom, kakšen je njihov odnos do branja, kakšno sporočilo imajo za mlade na športni poti. Med posameznimi sklopi vprašanj so kot izhodišča služili odlomki iz literarnih in strokovnih del, ki izražajo povezanost med literaturo in športom.

 

Več o smernicah projekta #športajmoinberimo si lahko preberete v priloženem pdf dokumentu.

EWOS-2020-sportajmo_in_berimo-smernice

EWOS 2020 Sportajmo In Berimo 1200x1200px