Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Podari knjigo!

Books 1605416 1920 940x626

Imate doma knjige, ki jih ne potrebujete več, so pa še vedno uporabne in lepo ohranjene in ne veste kam z njimi? Podarite jih knjižnici.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper se vsem občanom zahvaljuje za darovano knjižno gradivo.

Zaradi nadaljnjega urejanja in razpolaganja s prejetimi darovi vas vljudno obveščamo, da knjižnica po pravilih stroke in v skladu s svojimi potrebami uvršča prejeto gradivo med svoje knjižnično gradivo, oziroma z njim razpolaga na način, kot je v nadaljevanju določen. O tem presoja knjižnica suvereno in avtonomno. Izbor darov, ki so predvideni za dopolnjevanje zbirke, poteka smiselno in po enakih vsebinskih kriterijih, kot izbor kupljenega gradiva. (glej: Kriteriji za izbor knjižničnega gradiva v Dokumentu nabavne politike objavljen na spletni strani knjižnice).

1 1

Sprejemamo samo tiskano knjižnično gradivo, ki mora izpolnjevati osnovne kriterije:

  • tiskano knjižnično gradivo mora biti ohranjeno, ne sprejemamo porumenelega, podčrtanega gradiva in/ali gradiva, ki je kakorkoli poškodovano;
  • podarjeno gradivo mora biti še dovolj aktualno (darovi naj ne vključujejo zakonov, predpisov, ki niso več v veljavi, zastarelih enciklopedij,..).

V kolikor knjižnica ugotovi, da prejetega gradiva ne bo vključila v fond knjižnice, si pridržuje pravico, da po svoji strokovni presoji gradivo ponudi drugi instituciji, ki takšno gradivo želi ali potrebuje.

Knjižnica organizira tudi prodajo knjižničnega gradiva, vendar za simbolično kupnino in s posebnim pogojem, da je izkupiček vsakokrat namenjen nakupu potrebnega knjižničnega gradiva.

Darovalcu zaradi darila ne gredo posebne ugodnosti, posebej to velja za morebitne obveznosti knjižnice do darovalca.