Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

16. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae

02 LAPIS 2021 Logo COLOR

22. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo – 16. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae za kratko prozo na temo SOLIDARITÉ.

V današnjem času epidemije in pre(po)tresov se klic k solidarnosti izvija iz najglobljih čustev, tistih, na katera računajo tudi številni politiki pri procesu konsolidacije „svojega“ ljudstva. Zato pojem zapisujemo samo v francoščini: solidarité. S tem želimo spomniti na zgodovino sodobne Evrope, na integracijske procese, ki v solidarnosti vidijo možnost skupnosti enakopravnih državljanov. Namesto krepitve kolektiva prek žrtve posameznika, solidarnost varuje individualnost, vztraja na kulturi različnosti in se strukturira v vzajemnosti. V času vse večjih družbenih razlik se solidarnost vzpostavlja tik ob vprašanju odgovornosti za ogrožene, trpeče, bolne in prezrte.

Pošljite nam zgodbe, v katerih živijo nove oblike solidarnosti in take, ki razgaljajo njeno odsotnost.

Le pišite!

MERILA IN POGOJI:

 • besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
 • besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
 • napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše regije
 • avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
 • zmagovalno besedilo bo nagrajeno z denarno nagrado v višini 1050,00 EUR
 • strokovno žirijo sestavljajo trije pisatelji
 • žirija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade
 • rok oddaje del je 4. 4. 2021. 
 • dela pošljite pod šifro
 • legendo šifre z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto rojstva, naslov, št. telefona,  elektronski naslov in kratek življenjepis) priložite besedilu posebej
 • delo je treba poslati na elektronski naslov: lapis@gku-bcu.hr
 • prispela besedila sortirajo in arhivirajo knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi edini vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo za informacije o avtorjih šele po odločitvi o nagradi
 • najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena v  Zborniku Lapis Histriae 2021 konec leta 2021
 • nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno podeljena na 22. Forumu Tomizza v Umagu, 21. 5. 2021

Dodatne informacije: Mestna knjižnica Umag  (lapis@gku-bcu.hr, +385  52  721 56)