Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Leto Josipa Jurčiča

JurcicJosip Foto Pogorelc 2

V letu 2021 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja praznuje 70. obletnico slovenskega knjižničarstva, hkrati pa je letošnje leto posebno tudi zato, ker se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844–3. 5.1881), slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Tako smo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper v mesecu maju za otroke, pripravili virtualno druženje ob zgodbah iz življenja Josipa Jurčiča.

Josip Jurčič je svojo ustvarjalno pot začel v dijaških letih, ko si je zapisoval slišane zgodbe in drugo ljudsko gradivo. Kot rezultat zbiranja le-tega je izšla Pripovedka o beli kači (1861). Leta 1864 je Mohorjeva družba izdala in s stotimi goldinarji nagradila zgodovinsko povest Jurij Kozjak, slovenski janičar in črtico Jesenska noč med slovenskimi polharji. V literarni reviji Slovenski glasnik pa sta bili izdani povesti Domen (1864) in Jurij Kobila (1865).

Letos tako obeležujemo 140 let od smrti pisatelja, že prihodnje leto pa bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o beli kači, 140 let od izida romana Rokovnjači in tudi od izida prve številke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom. Kljub temu da Jurčič ni znan po tipičnih mladinskih delih, saj njegova snov zajema predvsem življenje in prigode starejših kmečkih ljudi, tematike turških vpadov na Slovensko, vojaških beguncev … zaradi zanimivega dogajanja in predvsem smešne vsebine, v mladinsko književnost sodita humoreski Vrban Smukova ženitev (1865) in Kozlovska sodba v Višnji Gori (1867). Med mladinsko književnost se uvršča tudi povest Jurij Kozjak (1864). Video, ki ga pripravljamo v korpski knjižnici, je bil premierno objavljen 10. maja, na naših spletni straneh (www.kp.sik.si, Youtube in Facebook), sicer pa ga bomo posredovali tudi osnovnim in srednjim šolam.