Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

#športajmoinberimo na obisku v Gimnaziji Koper

EWOS 2021 Sportajmo In Berimo 1200x1200px 2

V letošnjem letu je Mariborska knjižnica nosilka nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo.  V programu sodelujejo tudi Mestna knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ter Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Program ima izhodišča v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030, ki jo je vlada sprejela decembra 2019.  Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo in Olimpijskim komitejem Slovenije.

Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju. Letos se bo program #športajmoinberimo odvijal na petih lokacijah, in sicer v Kopru, Kranju, Murski Soboti, Mariboru in Novem mestu.

EWOS 2021 Sportajmo In Berimo 1200x1200px 3

Izvedba dogodka v sodelovanju z Mestno knjižnico Koper, bo v petek, 10.9.2021 ob 11.00 uri. Zaradi trenutne COVID 19 situacije bomo dogodek izvedli na Gimnaziji Koper, Cankarjeva ulica 2, 6000 Koper.

Na dogodku v Kopru bodo sodelovali vrhunski športnici Tina Mrak in Anja Klinar ter paraolimpijec Darko Đurić.