Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

23. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo 17. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae

02 LAPIS 2022 Logo COLOR 940x940

23. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo 17. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae za kratko prozo na temo KAOSKAIROS.

Izhajajoč iz negotovosti in nepredvidljivosti, ki ju pandemija vsak dan prinaša v naša življenja, iz katastrofalnega kaosa, ki razgrajuje intimne in družbene svetove, iščemo točko preobrata: pravo odločitev v pravem trenutku – kairos. Spremembo torej, ki ponuja rešitev iz kaosa tako, ki zmore razpreti navdihujočo perspektivo našemu notranjemu in javnemu življenju in lahko pomaga prestopiti v nov čas. Skratka, tako kot pisatelj Tomizza v svojem času: sredi kaosa hrepenimo po Kairosu!

MERILA IN POGOJI:
1.    besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
2.    besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
3.    napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše regije
4.    avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
5.    zmagovalno besedilo bo nagrajeno z denarno nagrado v višini 1050,00 EUR
6.    strokovno žirijo sestavljajo trije pisatelji
7.    žirija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade
8.    rok oddaje del je 27. 3. 2022.
9.    dela pošljite pod šifro
10.  legendo šifre z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto rojstva, naslov, št. telefona, elektronski naslov in kratek življenjepis) priložite besedilu posebej
11.  delo je treba poslati na elektronski naslov: lapis@gku-bcu.hr
12.    prispela besedila sortirajo in arhivirajo knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi edini vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo za informacije o avtorjih šele po odločitvi o nagradi
13.    najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena v  Zborniku Lapis Histriae 2022 konec leta 2022
14.    nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno podeljena na 23. Forumu Tomizza v Umagu, 20. 5. 2022

Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag  ( lapis@gku-bcu.hr , +385  52  721 561)

 

LAPIS 22 besedilo natečaja SLO