Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

52 knjig, ki jih morate prebrati: 14. knjiga: Kóstas Hatziandoní – Agrigento

52 KNJIG 8 1 940x362

Pogosto zgodovino dojemamo kot mrtvo stvar, kot nekaj, kar se je enkrat zgodilo in se ne bo nikoli več. Pa vendar smo priča temu, da se zgodovina pogostokrat ponovi, morda ne v isti obleki, z istimi prvinami in dejavniki, ampak dovolj razločno, da lahko kar sami potegnemo vzporednice med sedanjostjo in številnimi zgodovinskimi dogodki ter obdobji. Ker se želimo znajti v predivu časa in doslutiti zgodovinski potek, vam ta teden v branje priporočamo roman Agrigento Kóstasa Hatziandoníuja

Včasih so stari Grki verjeli v Zevsa, Hero in Afrodito, Pandorino skrinjico in Heraklejeva junaška dela, se pravi, so verjeli v mite. Mi danes, po drugi strani vemo, da gre v tem primeru za domišljijo, za popolnoma drugačen svetovni nazor, ki si prizadeva delovanje sveta, narave in časa razložiti s tovrstnimi zgodbami. Pa vendar, tudi mi si svojo eksistenco razlagamo s pripovedmi, ki se nam zdijo popolnoma logične, kdo pa zagotavlja, da ne bodo ljudje čez dve tisočletji tudi naša verovanja dojemali kot svojevrstne mite. Prav v tem razpoku med antiko, sedanjostjo in potencialno, sicer malce bližjo prihodnostjo se odvija dogajanje romana Agrigento grškega avtorja Kóstasa Hatziandoníuja.

Pausania Anchite, glavni junak romana, je nenavadni zdravnik iz mesta Agrigento, ki čuti da se mu bliža konec, zato hiti s pisanjem svojega življenjskega dela. Anchite skuša namreč napisati zgodovino nekoč slavnega antičnega grškega mesta Akragas, danes mesteca Agrigento na sicilijanski južni obali. V romanu se zato prepletajo glasovi iz preteklosti, na primer glasova antičnega filozofa Empedoklesa in pisatelja Luigija Pirandella, nekdanjih prebivalcev omenjenega mesta, z glasom mafijca, ki se v Agrigentu skriva pred številnimi ljudmi, ki ga želijo uloviti, ter med drugim glasovi Linosa in Isabelle, med katerimi se spet razvnema stara ljubezen iz študentskih dni.

Poleg tega roman prinaša tako refleksije iz antične filozofije kot čudovite opise sicilijanskih mest in pokrajin, katere obiskujejo junaki in junakinje. Zato je roman možno brati kot esejistično razmišljanje o smislu življenja in hkrati kot slavnico živopisni in znameniti Siciliji ter kot poetično obarvano potopisno delo. Prav to prepletanje glasov in diskurzov zahteva od bralca pazljivost in pozornost, ampak ga tudi nagradi s čudovito zgodbo o nostalgiji, ljubezni, smrti ter dejstvu, da se zgodovina pogosto ponovi samo zato, ker nismo pripravljeni stopiti ven iz našega ustaljenega toka.

Več o knjigi lahko preberete tudi na Dobreknjige.si.