Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Knjižni darovi

DSC 2862 940x627

Spoštovani uporabniki,

Prosimo, da pri podarjanju gradiva upoštevate, da ponudba darov poteka na podlagi predhodnega ustnega oz. pisnega dogovora z Oddelkom za nabavo in obdelavo gradiva, ki oceni, ali gradivo izpolnjuje kriterije za vključitev v zbirko. Prosimo, da v primeru večje količine gradiva (20 knjig in več), gradivo popišete in pred dostavo počakate na naš izbor.

Sprejemamo samo tiskano knjižnično gradivo, ki mora izpolnjevati osnovne kriterije:
• Tiskano knjižnično gradivo mora biti ohranjeno, ne sprejemamo porumenelega, podčrtanega gradiva in/ali gradiva, ki je kakorkoli poškodovano.

• Podarjeno gradivo mora biti še dovolj aktualno (darovi naj ne vključujejo zakonov, predpisov, ki niso več v veljavi, zastarelih enciklopedij … ).

V kolikor knjižnica ugotovi, da prejetega gradiva ne bo vključila v fond knjižnice, si pridržuje pravico, da z njim upravlja po svoji strokovni presoji.