Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

OBVESTILO: Moj COBISS (Moja knjižnica)

Cobiss Logo

Uporabniki storitve Moj COBISS (Moja knjižnica), COBISS obvešča, da z dnem 15. 1. 2023 prijava v Moj profil z možnostjo Facebook ne bo več možna. Za prijavo v Moj profil lahko uporabite preostale načine prijave.