Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Novosti 2024

PXL 20240205 075806632

S februarjem v Knjižnici Koper uvajamo nekaj novosti.

Prevzem naročenega gradiva v paketniku

Gradivo Oddelka za odrasle lahko sedaj brezplačno naročite in prevzamete v paketniku, ko vam najbolj ustreza, tudi izven delovnega časa Knjižnice.

Ob rezervaciji želenega gradiva v COBISS+ ali mCOBIS izberite prevzemno mesto “Oddelek za odrasle paketnik”. Ko bo gradivo pripravljeno, boste na vašo mobilno telefonsko številko, ki jo imate zabeleženo v sistemu COBISS, prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno kodo za odpiranje vrat paketnika. Če telefonske številke še nimate vnešene, vam jo lahko vnesemo v Knjižnici ali to storite sami preko Moje knjižnice.

Paketnik se nahaja na Vrtu knjige med knjižnico in zdravstvenim domom.

Rezervirano gradivo vas v paketniku čaka 72 ur (tri dni) od poslanega SMS obvestila. Paketniki niso namenjeni vračilu gradiva.

Neprevzeto gradivo zaračunamo 1,00 EUR na izvod.

Prevzem gradiva na drugih oddelkih

Omogočili smo naročanje gradiva iz drugih oddelkov in prevzem na izbranem prevzemnem mestu (oddelku). Omejitev je določena na največ tri izvode, plačilo storitve pa znaša 1,00 EUR na izvod. Naročila iz skladišča in naročila uporabnikov Krajevne knjižnice Ankaran ostajajo brezplačna.

Tretji opomin

Pri terjatvah smo ukinili četrti opomin. Zamudniki bodo tako najprej prejeli dva opomina po elektronski pošti, ob prejetju tretjega opomina, ki je poslan priporočeno s povratnico, pa bodo morali poravnati stroške pošiljanja v znesku 5,00 EUR.

Neprevzeta medknjižnična izposoja iz knjižnic območja

Uporabnikom, ki ne bodo prevzeli sicer brezplačne medknjižnične izposoje gradiva iz knjižnic območja (tj. iz izolske, piranske, sežanske, ilirskobistriške, postojnske ali tržaške knjižnice), bomo zaračunali neprevzeto gradivo v znesku 9,00 EUR na enoto.