Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

25. FORUM TOMIZZA XXV FORUM TOMIZZA

FORUM24SL 1

Jubilejni, 25. Forum Tomizza je pred vrati!!!

Na pobudo Milana Rakovca, istrskega književnika, prijatelja in prevajalca Fulvia Tomizze, so se zbrani literati in predstavniki uprave Mesta Umag začeli dogovarjati o prireditvi, ki bi počastila spomin na osebnost in književni opus tega velikega italijanskega in istrskega avtorja, danes, četrt stoletja kasneje je Forum eden izmed nepogrešljivih dogodkov obmejnega prostora med Trsom in Umagom, ki med svoje ponosne partnerje šteje tudi Osrednjo Knjižnico Srečka Vilharja Koper.

Il XXV Forum Tomizza è alle porte!!!

Su iniziativa di Milan Rakovac (scrittore istriano, traduttore di Fulvio Tomizza e suo amico), gli scrittori presenti e i rappresentanti della Città di Umago aprono il dialogo su una manifestazione degna dell’importanza di questo grande scrittore italiano e istriano. Dopo un quarto di secolo il Forum rappresenta uno degli appuntamenti irrinunciabili della nostra zona di frontiera tra Trieste e Umago del quale anche la Biblioteca centrale Srečko Vilhar è orgogliosa di essere partner.