Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

ANTAGONIZEM: vzpostavljanje ravnovesja sil v svetu

Antropozofsko društvo Slovenije vabi na predavanje

Antagonizem: vzpostavljanje ravnovesja sil v svetu

V torek, 11. junija, ob 18.00 uri
v prostore čitalnice Fulvia Tomizze

(Čevljarska ulica 22, Koper)

predaval bo  g. Leo Trojar, predsednik društva

Aktualno – Poziv kot spodbuda pravilnem razvoju
Geoduhovni vpliv slovenskega prostora, srčike planeta
Duhovno vodstvo – Spodbujanje višje nacionalne zavesti
Sporočilo Človeštvu – prepovedano znanje
Prispevek ” iz srca 10 €”

Antropozofija, znana tudi kot duhovna znanost, je sistem znanja, ki ga je razvil Rudolf Steiner. Steiner, ki je študiral naravoslovne vede in filozofijo, je pridobil znanje tudi s pomočjo nadčutnega zaznavanja duhovnega sveta. Napisal je okoli 30 knjig in imel več kot 6000 predavanj. Antropozofija je osnova za številne praktične pobude, kot so waldorfske šole, biodinamično kmetovanje, antropozofska medicina in evritmija. Steiner je bil tudi aktiven umetnik in arhitekt, ustvaril je Goetheanum, osrednjo zgradbo v Dornachu. Antropozofsko društvo Slovenije se ukvarja s širjenjem resnice in modrosti, ki sta ključni za prihodnost človeštva. Društvo opozarja na nevarnosti materializma, manipulacije in zavajanja. Spodbuja zavest o resnični naravi človeka in pomembnosti resnice za zdravo družbo. Neoantropozofija je sodobna različica antropozofije, ki poudarja praktično duhovno znanost in svobodno mišljenje. Antropozofija priznava različne pristope k raziskovanju fizičnega in duhovnega sveta. Steiner je poudarjal potrebo po povezovanju različnih svetovnih nazorov za celovito razumevanje resnice. Duhovna znanost zahteva resen pristop in natančno opazovanje, podobno kot naravoslovne vede. Antropozofija se ne nasprotuje naravoslovnim znanostim, ampak jih dopolnjuje z raziskovanjem duhovnega sveta. Steiner je prvi raziskoval nadčutne stvari z enako doslednostjo kot fizične stvari, kar je osnova za antropozofsko duhovno znanost.

 

VABLJENI – ”Iz srca do srca, z resnico in znanjem”

 

več o DRUŠTVU