Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Predstavitev monografije Izrazi moči slovenskega jezika

V ponedeljek, 8. februarja, ob 18. uri bomo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper virtualno gostili profesorico slovenskega in italijanskega jezika, znanstveno svetnico na področju jezikoslovja, esejistko in publicistko Vesno Mikolič, ki bo predstavila svojo monografijo Izrazi moči slovenskega jezika.

Kot je zapisano v monografiji, se Vesna raziskovalno ukvarja z jezikom in kulturo, etnično identiteto, medkulturno vzgojo, nenasilno komunikacijo, pomenoslovjem, terminologijo, jezikom v znanosti, turizmu in književnosti. Je avtorica približno 500 znanstvenih člankov, monografij in drugih bibliografskih enot domačih in mednarodnih založb. Za svoje delo je že prejela študentsko Prešernovo nagrado in več nagrad za znanstveno odličnost.

»Monografija Izrazi moči slovenskega jezika je prva iz skupne knjižne zbirke “Razsežnosti slovenstva” Annales ZRS Koper in Slovenske matice, predstavlja tudi prvo celovito, inovativno in interdisciplinarno obravnavo moči slovenskega jezika, povezano z intenziteto jezika. Ta je utemeljena kot jezikoslovno-pragmatična kategorija s slovničnim in slovarskim opisom njenih jezikovnih sredstev. Knjiga prinaša opis intenzitete jezika v različnih diskurzih, in sicer v znanosti, oglaševanju in politiki, prav tako obravnava tudi leposlovje in prevodno književnost, kjer so sredstva za stopnjevanje moči literarnega jezika zaradi njegove izrazno-estetske funkcije še posebej pomembna. Zanimive so tudi medkulturne primerjave izrazov intenzitete v slovenščini, hrvaščini, italijanščini in angleščini. Zadnji del monografije pa obravnava pomemben odnos med intenziteto jezika ter nasilnim in sovražnim govorom,« so zapisali na spletni strani ZRS Koper.