Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Razstava knjižnih biserov v Mali loži

Knjižnica Koper proslavlja 1500 let Kopra Capodistria z razstavo knjižnih biserov, ki jih hrani v svojih zbirkah.

Med te sodi zagotovo grški kodeks, Psalter Evthimia Zygabena iz 14 stoletja, slovenski unikum. Frančiškovo vodilo v pergamentnem rokopisu in Zlata Suma bl. Monalda Koprskega sta frančiškanski zapuščini in ponos Kopra. Kataster benediktinskega samostana sv. Nikolaja v Oltri – Ankaran je najvažnejša zbirka zemljiškoknjižnih listin na našem področju, tudi za mesto Koper. Bogata zbirka koprskih velikih kornih knjig ali antifonarijev, tako rokopisnih kot tiskanih, je umeščena v mednarodne muzikološke kataloge in velja za višek knjigotržne dejavnosti.

Razstavo zaključuje prvotisk (inkunabula) Petra Pavla Vergerija Koprskega, ki je napisal prvo humanistično razpravo o pedagogiki.
Predstavljena knjižna dela so ponesla čast in slavo našega mesta v svet.