Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

ŠOLSKI ZVEZKI SKOZI ČAS

V avli Knjižnice Koper bo razstava “ŠOLSKI ZVEZKI SKOZI ČAS”, ki jo je pripravila ALENKA PRELC.

V vitrinah bo razstavljena zbirka starih zapiskov iz osnovnošolskih in srednješolskih klopi, v lepopisu, natančno pisavo in ilustracijami.

Avtorica želi poudariti sam pomen pisanja. Pisanja kot specifične dejavnost, ki zahteva motorične veščine in hkrati razvija pomnenje, ter procesiranje informacij.

Zvezki so stari več kot 50 let in so dragocen dokument iz druge polovice prejšnjega tisočletja, ki prikazuje učenje, raziskovanje, odkrivanje, iskanje slikovnega gradiva za domačo nalogo, spodbujanje grafomotorike skozi pisanje, zapisovanje snovi in risanje pomembnih informacij, ki so bile del vsebine.

 

Grafomotorika je ključna veščina, ki otrokom omogoča risanje in pisanje. Čeprav se zdi preprosto, mora otrok za uspešno pisanje razviti več spretnosti, ki jih nezavedno vadi že od zgodnje mladosti. Za obvladovanje grafomotorike in učenje pisanja je potrebno združiti pet ključnih sposobnosti:

  1. Vizualno-percepcijske sposobnosti: Omogočajo otroku, da prepozna in razume črke ali besede, loči barve, oblike, število in velikost ter se orientira v prostoru. Pri šestih letih lahko otroci razumejo prostorske smeri in definirajo zrcalno obrnjene predmete.
  2. Ortografsko kodiranje: Sposobnost zapomniti si črke in besede ter jih ustrezno uporabiti za čitljiv rokopis.
  3. Motorično načrtovanje in izvedba: Zajema predstavo o dejavnosti in prilagajanje dejanj ciljem, kot je pisanje besede, ki jo otrok zaznava v mislih.
  4. Kinestetična povratna informacija: Omogoča zavedanje položaja telesa v prostoru, kar je ključno za nadzor gibanja rok in prstov.
  5. Vizualno-motorična koordinacija: Koordinira gibe oči in rok, kar otrokom omogoča, da pri barvanju ostanejo znotraj linij in pri pisanju sledijo vrsticam.

Ta sposobnosti se med seboj povezujejo, kar otrokom pomaga razviti tekoče in funkcionalno pisanje.

(fotografija Kamra)