Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino

Domoznanski oddelek je knjižna zakladnica mesta Koper. V svojih prostorih hrani knjižne zbirke iz samostanskih, javnih ter zasebnih knjižnic, ki so odraz živahnega kulturnega utripa Istre v celotnem zgodovinskem razponu.

Nastanek in razvoj oddelka

Domoznanska dejavnost se prične v Kopru leta 1808 z ustanovitvijo prve javne knjižnice Biblioteche Civiche. Leta 1975 se ustanovi Domoznanski oddelek v sklopu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper z nalogo, da zbira, hrani in preučuje gradivo s celotnega območja Primorske.

Domoznansko območje

Za našo knjižnico predstavlja domoznansko območje: Južna Primorska z občinami Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna ter Tržaško, Goriško, Beneška Slovenija, ko gre za manjšinska in obmejna vprašanja zamejskih Slovencev in hrvaška Istra, ko gre za manjšinska vprašanja Italijanov v Istri; Primorska v celoti, ko gre za dela, ki obravnavajo širšo Primorsko. V domoznanskem oddelku so tudi posebne zbirke.

Knjižne zbirke

Domoznanske knjižne zbirke so dragocen vir za raziskovalno dejavnost istrske kulturne dediščine. Poleg primernega hranjenja in urejanja zbirk, bibliografske obdelave gradiva, izposoje in nudenja informacij, Domoznanski oddelek skrbi tudi za promocijo svojega gradiva: prireja razstave, organizira letne cikluse predavanj, ki izhajajo v knjižnični reviji Studia iustinopolitana, redka knjižna dela pa so predstavljena v knjižnični zbirki Bibliotheca iustinopolitana. Več…